Zboża

Wynajem kontenerów o pojemności około 15 ton - odbiór zboża z pod kombajnu -10zł/km

ZBOŻA

Cena netto

Parametry

jęczmień

1000 zł/t

Wilgotność max 14,5%
Gęstość min 62 kg/hl potrącenie 10 zł za każdy 1kg/hl poniżej tej wartości.
Zanieczyszczenia max 6%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

rzepak

3000 zł/t

Wilgotność max 9,0%,
Zanieczyszczenia
max 2,0% potrącenie 1,5% za każdy 1% powyżej tej wartości zaolejenie min: 40% potrącenie 1,5% za każdy 1% poniżej tej wartości.

pszenżyto

1000 zł/t

Wilgotność: max 14,5 %
Gęstość min 68 kg/hl
Zanieczyszczenia: max 6 %
w tym sporysz max 0,05%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

pszenica konsumpcyjna

1150 zł/t

Białko od 12,5%
Wilgotność max 14,5%
Gęstość min 76 kg/hl potrącenie 10 zł za każdy 1kg/hl poniżej tej wartości.
Zanieczyszczenia max 6%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

pszenica paszowa

1100 zł/t

Białko do 12,5%
Wilgotność max 14,5%
Gęstość min 74 kg/hl
Zanieczyszczenia max 6%
w tym przytulia max 0,05%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

żyto konsumpcyjne

950 zł/t

Wilgotność: mas 14,5%
Gęstość min 73 kg/hl
Zanieczyszczenia: max 6%
w tym sporysz max 0,05%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

żyto paszowe

950 zł/t

Wilgotność: mas 14,5%
Gęstość min 70 kg/hl
Zanieczyszczenia: max 6%
w tym sporysz max 0,05%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

owies

900 zł/t

 

 Wilgotność max 14,5%
Gęstość min 50kg/hl – potrącenie 10 zł za każdy 1kg/hl poniżej tej wartości.
Zanieczyszczenia max 6%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

owies bezłuskowy

- zł/t

Wilgotność max 14,5%
Zanieczyszczenia max 6%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

mieszanka zbożowa

450 zł/t

Wilgotność max 14,5%
Zanieczyszczenia max 6%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

łubin słodki

1500 zł/t

Wilgotność max 14,5%
Zanieczyszczenia max 6%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

łubin gorzki

1500 zł/t

Wilgotność max 14,5%
Zanieczyszczenia max 6%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

gryka

2000 zł/t

Wilgotność max 14,5%
Zanieczyszczenia max 6%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych
g

groch (żółty)

1500 zł/t

Wilgotność max 14,5%
Zanieczyszczenia max 6%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

groch (pelucha)

1500 zł/t

Wilgotność max 14,5%
Zanieczyszczenia max 6%
Wolne od grzybów i pleśni
Wolne od szkodników zbożowych

Ceny z dnia 15-02-2022

 

Potrącenia:

- wilgotność - 2,5 % za każdy rozpoczęty procent ponad normę,

- zaolejenie - 1,5% za każdy rozpoczęty procent poniżej normy,

- zanieczyczszenia nieużyteczne - 1,5 % za każdy rozpoczęty procent ponad normę,